Hành khúc truyền thống Thú y Việt Nam

Sáng tác: Hữu Hiệp

Mười một tháng [F] Bảy Ngày truyền [Am] thống Thú y Việt [C] Nam [F]
Bao nhiêu [Gm] năm dài vượt qua gian [C] khó
Ngành thú [Am] y đã lớn [F] mạnh không [C] ngừng

Người thú [F] y dâng trào tình quê [C] hương
Muôn [F] vàn hiểm [Gm] nguy không chậm [Bb] bước, vươn [C] vai
Để cuộc [F] sống tươi [C7] đẹp ngày [F] mai.


Lên [Bb] đường dập [Am] dịch mọi [Dm] nơi
Cho [F] đời rộn ràng ý hoan [C] ca
Làng quê ngõ [F] xóm gà gáy [Gm] trưa yên [Bb] bình [Dm]
Đàn bê bên [C] mẹ chạy [C7] nhảy tung [F] tăng.

Mười một tháng [F] Bảy Ngày truyền [Am] thống Thú y Việt [C] Nam [F]
Nêu cao tinh [Gm] thần vượt qua gian [C] khó
Còn trái [F] tim quyết vững nghề xây [C] đời
Người thú [F] y luôn nở nụ cười trên [Gm] môi
Góp [F] phần điểm [Gm] tô cho cuộc [Dm] sống yên [C] vui
Vì truyền [F] thống Thú [C7] y Việt [F] Nam.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Đăng Hiếu & Thái Hòa [F] - Tốp ca [Ab] 


Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/hanh-khuc-truyen-thong-thu-y-viet-nam/W8IU8ZUF.html