Hãy đưa con trở về

Sáng tác: Trung Quân

Khi ra [C] đời thân [D] con đã mang lỗi [Em] lầm
Sống bon [C] chen chạy [D] theo biết bao lợi [Em] danh
Lúc vinh [C] quang hay [D] những khi khó [G] nghèo [Em]
Chúa bên [C] con mà [D] con vẫn không nhận [Em] ra. [D]

Tình yêu Thiên [G] Chúa ôi thật bao [D] la
Chúa tha [Em] thứ con khi lỡ [Bm] lầm
Dìu [C] đưa con đi đến [D] bến bờ hạnh [G] phúc
Mà con đâu biết con nào đâu [D] hay
Con đã [Bm] sống như kẻ vô [Em] thần
Đến bây [C] giờ nhận ra trái [Am] tim con quá bơ [Bm] vơ

Lạy Cha thương [C] xót đến đứa con [D] này
Và xin [Bm] hãy đưa con trở [Em] về
Cả cuộc [C] đời tình [D] yêu xin dâng về [G] Chúa
Và con xin [C] phó thác hết linh [D] hồn
Và tâm [Bm] trí nơi Thiên Chúa [Em] Người
Đức [C] Kitô chịu [Bm] chết để cứu nhân [Em] loại.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Trung Quân [Em] - Nguyễn Minh Tâm [Em] 


Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/hay-dua-con-tro-ve/W8IU6ABB.html