Hí lộng

Sáng tác: nhạc Ngọc Minh Nguyễn, thơ Trịnh Hương

Em ngu [G] ngơ là [D] gánh [B7] yêu [Em] về
Đợi trăm năm [Am] tới hẹn [D] thề thôi [G] nôi
Này [C] là giọt khát tinh [G] khôi
Vỡ êm êm [C] ấm bờ [D7] môi nồng [G] nàn.

Này [G] là đôi núi nhựa [C] tràn [E7]
Trắng trong trong [Am] trắng... khẽ [C] khàng khuy [F] bung
Này [D] là hí [Am] lộng thảm [C] nhung
Truy phong phòng [D7] phóng nhịp rùng vó [G] câu.

Em ngu [C] ngơ [D7] gánh mùa [G] ngâu
Đợi trăm năm [A7] tới cạn [D7] sầu cạn sầu gió [G] mưa
Trăm [C] năm giờ [D7] đã về [G] chưa
Trăm [C] năm giờ [D7] đã về [G] chưa

* Gánh yêu yêu [D7] yểu giá thừa thãi [G] đau!

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Sao Mai [Bb] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/hi-long/W8IU9UCW.html