Hiến chương yêu

Sáng tác: nhạc Nguyên Bích, thơ Du Tử Lê

Khi em [Em] lạnh tôi [G] biến thành ngọn [Am] lửa
Đốt yêu [B] thương than [B7] nóng hực ân [Em] tình
Khi em [Em] đọc tôi [C] biến thành chữ [B] viết
Cả nghìn chương chỉ chép chuyện đôi [G] ta

Khi em [Am] viết tôi [Am7] biến thành giấy [F] bút
Bút tương [B] tư mực nhớ đến ai [B7] kia
Giấy từ [Em] cây? Bút [D] từ gỗ xa [C] xưa
Mực từ [B7] nhựa tôi từ em sống [Em] lại.

Khi em [E] khóc tôi [C#m] biến thành nước [G#m] mắt
Chảy giùm [A] em cho cạn sạch nỗi ưu [E] tư
Để mắt em [F#m] xanh để môi em [B] mềm
Tôi thành [B7] lá giữa khi chiều sắp [E] tối

Khi em [G#m] chết cõi đời này phải [C#m] hết
Không chỉ [A] tôi hoa cỏ cũng lên [E] trời
Muôn thú xa [F#m] rừng [B] chim lạnh từng [F#m] đôi
Bao thế [B] hệ vì [B7] em mà em tàn [E] phai

Chuyện mình hai [E] người chuyện cùa lứa [A] đôi
Mặc kệ ai [F#m] cười mặc người bĩu [B] môi
Có gì đâu. Ta sẽ [E] chết [C#m] nhưng tình ra không [A] chết
Vì mở [Am] đầu nhân loại cuộc chơi [E] riêng

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Vũ Khanh [Dm-D] - Đinh Ngọc [Em-E] 


Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/hien-chuong-yeu/W8IUW7WI.html