Hò kéo pháo

Sáng tác: Hoàng Vân

Into: Hò dô [C] ta nào! [F] Kéo pháo ta vượt [C] qua [F] đèo
Hò dô [C] ta nào! [F] Kéo pháo ta vượt [C] qua núi
[F] Dốc núi [C] cao cao [Bb] nhưng lòng quyết [C] tâm còn cao hơn [F] núi

1. [C] Vực sâu [F] thăm thẳm [C] vực nào sâu bằng [F] chí căm thù
Kéo pháo [C] ta lên trận địa đây vùi [F] xác quân thù
Hai ba nào! [F] Hò dô [C] ta nào! [F] Kéo pháo ta vượt [C] qua [F] đèo
Hò dô [C] ta nào! [F] Kéo pháo ta vượt [C] qua núi

[G] Gà rừng gáy trên [C] nương rồi [G] dấn bước ta đi [C] lên nào
Kéo pháo [Dm] ta sang qua [F] đèo trước khi trời hửng [C] sáng

2. [F] Sắp tới nơi [C] còn một đoạn nữa [F] thôi
Vai ướt [Dm] đẫm sương đêm cùng mồ [Gm] hôi [C]
Tới đích [F] rồi [Bb] Đồng chí pháo binh [Am] ơi!
Vinh quang [Dm] thay sức người lao [Am] động
Hò dô [C] ta pháo ta vượt [F] đèo
Lòng quyết [C] tâm sắt gang nào [F] bằng hò dô

[G] Dù lửa nóng trong [C] bom đạn [G] bốc cháy chung quanh [C] ta rồi
Bám chắc [Dm] tay không buông [F] rời quyết tâm bảo vệ [C] pháo

3. [F] Kéo pháo lên [C] trận địa của chúng [F] ta
Tin chắc [Dm] thắng ta tin tưởng ở [Gm] trên [C]
Tới đích [F] rồi [Bb] Đồng chí pháo binh [Am] ơi!
Mai đây [Dm] nghe pháo gầm vang [Am] trời
Cùng bộ [C] bình đánh tan đồn [F] thù
Thề quyết [C] tâm đánh tan đồn [F] thù hò dô

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Tốp ca nam [F#] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/ho-keo-phao/W8IUZCO9.html