Hoàng hôn dốc - Dốc tình OST

Sáng tác: nhạc Phú Quang, thơ Lưu Trọng Văn

Hoàng hôn [Em] dốc em đứng một [Am] mình
Hoàng hôn [B7] dốc mình em [Em] [B7] khóc !
[Em] Khi ta đi ngang [C] em nhìn nghiêng một giọt nước mắt [B7] rơi
[F] Khi ta vượt qua em nhìn [F] lại [C] em nước mắt đôi [B7] dòng

Vì sao em lại [B7] khóc, vì sao em, vì [Em] sao ? [E7]
Rừng [E7] thông vẫn rì [Am] rào mà rừng thông nào [D] biết
Con [D7] đường vẫn quanh [D7] co mà con đường thờ [G] ơ
Chỉ [Am] có bông hoa [B7] cỏ ven đứng nơi em vừa [F#] đứng
Còn rưng [Am] rưng giữ [B7] lại một giọt [Em] sương

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Quang Lý [Gm] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/hoang-hon-doc-doc-tinh-ost/W8IU8OUD.html