Hôn em

Sáng tác: nhạc Nguyên Bích, thơ Nguyễn Minh Đức

Đừng [D] anh, đừng [F#m]/[C#m] anh đừng [Bm] hôn em nhiều quá
Để [G] mai đi [A] về lại nhớ thương [A7] thêm
Đừng [D] anh, đừng [F#m]/[C#m] anh, đừng [Bm] nhìn em trìu [D] mến
Chiều [G] nay đi [A] về hiu hắt mắt môi [D] em

Hôn em một [G] lần rồi, hôn em một [D] lần nữa
Hôn em một [A] lần thôi, nhất định một [A7] lần thôi
Hôn em một [G] lần rồi, một lần nữa [D] thôi
Em đã dặn [A] rồi, à mà [A7] thôi … lần nữa đi [D] anh.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Lan Phương [C#] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/hon-em/W8IUW7IF.html