Huế chiều thương

Sáng tác: Vũ Đức Võ

Hò [Bm] ơi ơi [Em] hò .......!
Bến [Am] xưa giờ thiếu con [G] đò
Chừ ..! Anh xa em mấy [A6]nữa
Nhớ câu [D7] hò năm [G] nao

Huế [G] ơi! Anh [D7] đã thương Huế [G] rồi
Huế [C] ơi ! Nhớ [D] em chiều buồn [G] rơi
Trên bến vân [Em] lâu một con đò [C]
Ai nhớ thương [Bm] nhau một câu hò [G]
Để lòng người [D] qua chùng chân ko nở [D7] xa
Nghe khúc dân [Am]ca thương vô bờ [Em]
Kiép tha nhân xin [C7]một câu chờ [C]
Ngày về tìm [D]nhau mình [D7] lại tìm thấy [G] nhau

Hôm [Em] nay ngang qua chùa thiên [Am]mụ
Sông [D7]hương núi ngự vắng con [G]đò
Nhơ [Am] nhau biết tim nơi [D] mô
Hay em tôi [A7] xưa chừ qua cầu
Câu yêu năm [D7] xưa mối duyên đầu [G]
Mươi hai nhip [D7] cầu chỉ mình tôi đớn [G]đau
Biết em nơi [Em] mô gửi câu chào [C]
Chỉ mong em [D] xưa về bến nào [G]
Bây chừ ra [D] sao thuyền [D7] ơi có nhớ [G] nhau

Chiều [G]nay chân [D]dồn ghé nơi [G] này
Cảnh [C] xưa bến [D7] xưa, đã đổi [G] thay
Cũng trên sông [Em] hương một con đò [C]
Bóng ai buông [D7] lơi một cầu hò [G]
Mà lòng buồn [D7] sao người xưa đã cách [Am] xa
Năng rơi trên [Am] sông lòng sao buồn [Em]
Kiếp nhân sinh [C] ơi đời vô thường [Am]
Trọn đời người [D] ơi lòng [D7]này mãi nhơ [G] thương

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Hoàng Ái My [G] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/hue-chieu-thuong/W8IU9IBU.html