Huế của nhớ mong

Sáng tác: nhạc Phan Ni Tấn, thơ Phạm Đức Liên

Rằng tương tư Huế bao [Am] giờ
Lại mê giọng [C] Huế thẫn [G] thờ cùng [C] ai
Hoàng hôn buông [Em] nhẹ Phú Bài
Hương thơm đồng [G] nội cúc nhài hoàng [Am] lan [G]
Rồi tình [C] thương [Am] Huế chứa [Dm] chan
Tao nhân lữ [Em] khách miên man nhịp [Am] nhàng.

Theo làn [F] gió nước mây lang [Dm] thang [G]
Ra khu Lăng [C] Tẩm bay ngang Trường [Em] Tiền
Hồ Truồi Vỹ Dạ chùa Thiên
Sông Hương núi Ngự Huế [G] đêm trăng [Am] mờ
Huế [C] ơi chiếc nón bài thơ [G] dịu dàng thê e ấp qua [Am] cầu
Đồng Khánh [Dm] ơi áo tím ngày xưa [E7] chừ về mô áo gửi nhớ [Am] mong
Huế [F] ơi [A7] Huế của ngàn [Dm] thơ
Nghe câu mái [E7] đẩy Huế chạnh nhớ [Am] thương.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Lan Anh [Cm] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/hue-cua-nho-mong/W8IU6U68.html