Hướng đến tha nhân

Sáng tác: Lm. Thái Nguyên

1. Hãy biết nhìn [Am] xuống để thấy bao người dưới [Dm] mình
Biết bao tội [E7] tình đè nặng trên kiếp nhân [Am] sinh
Hãy biết nhìn xuống để [F] thấy đắng cay phận [E7] người
Ai vui ai [Dm] cười còn [E7] ai nước mắt tuôn [Am] rơi.

ĐK: Chúa kêu gọi [A] con hãy [D] biết sống cho mọi [A] người
Hãy biết sớt chia hiệp [E] thông hết [D] lòng thương nâng đỡ [A] nhau
Hướng đến tha [D] nhân con sống tinh thần hiệp [A] nhất
Như Chúa đã thương yêu [E] con để con [E7] biết yêu thương mọi [A] người.

2. Hãy biết nhìn [Am] xuống để thấy bao người khốn [Dm] cùng
Bớt đi tham [E7] vọng hà tiện khép kín vô [Am] tâm
Hãy biết nhìn [F] xuống để thấy hố sâu cách [E7] ngăn
Ai sang ai [Dm] giàu còn [E7] ai đói khát thương [Am] đau.

ĐK: Chúa kêu gọi [A] con hãy [D] biết sống cho mọi [A] người
Hãy biết sớt chia hiệp [E] thông hết [D] lòng thương nâng đỡ [A] nhau
Hướng đến tha [D] nhân con sống tinh thần hiệp [A] nhất
Như Chúa đã thương yêu [E] con để con [E7] biết yêu thương mọi [A] người.

3. Chia sẻ là [Am] lấp vực thẳm kiếp người tối [Dm] tăm
Sống cho riêng [E7] mình là đào thêm hố sâu [Am] hơn
Bao kẻ nghèo đói cần [F] đến sớt chia mỗi [E7] ngày
Cho nhau đời [Dm] này làm [E7] nên kiếp sống mai [Am] sau.

ĐK: Chúa kêu gọi [A] con hãy [D] biết sống cho mọi [A] người
Hãy biết sớt chia hiệp [E] thông hết [D] lòng thương nâng đỡ [A] nhau
Hướng đến tha [D] nhân con sống tinh thần hiệp [A] nhất
Như Chúa đã thương yêu [E] con để con [E7] biết yêu thương mọi [A] người.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Tuyết Mai [Am] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/huong-den-tha-nhan/W8IUZZIB.html