Hy lễ cuối cùng

Sáng tác: Lm. Ân Đức

1. Lạy [Gm] Chúa trọn đời [D7] con đã dâng cho [Eb] Ngài
Trọn đời [F] con bước theo chân [Bb] Ngài
Con [Eb] muốn Chúa ở [Gm] đâu thì cho con ở [D7] đó
Để trọn đời [Bb] con dâng làm hy tế
Để trọn niềm [Eb] vui trong [D7] Chúa muôn [Gm] đời.

2. Lạy [Gm] Chúa điều mà [D7] con khấn xin đêm [Eb] ngày
Điều mà [F] con thiết tha van [Bb] nài
Con [Eb] muốn Chúa ở [Gm] đâu thì cho con ở [D7] đó
Vì niềm hạnh [Bb] phúc con là nơi Chúa
Vì nguồn nghỉ [Eb] an trong [D7] Chúa muôn [Gm] đời.

ĐK:
Nơi [G] Ngài con đặt hy [Em] vọng
Nơi [C] Ngài con dâng xác [G] hồn
Lạy Thiên [D] Chúa Đấng Cứu độ [G] con
Lạy Thiên [Am] Chúa Đấng [D] cứu độ [G] con.

3. Lạy [Gm] Chúa Ngài từ [D7] bi xót thương muôn [Eb] vàn
Phận bầy [F] tôi biết bao lỗi [Bb] lầm
Xin [Eb] chớ chấp tội [Gm] con nào ai luôn đứng [D] vững
Giờ Ngài gọi [Bb] con xa lìa nhân thế
Giờ Ngài gọi [Eb] con đến [D7] trước nhan [Gm] Ngài.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Gia Ân [Gm] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/hy-le-cuoi-cung/W8IUWOBE.html