Khắc ghi ơn thầy

Sáng tác: Tịnh Hải

Intro: [Am][G] - [Am][G][Am]
[D][Am] - [F][G] - [Em][C] - [Em][Am] - [Em][Am]

1. Giọt mưa trong hoàng [Am] hôn
Nhẹ [F] buông nơi Thiền [C] môn
Làm [G] lòng con chạnh [F] nhớ
Bóng [Am] dáng Thầy hôm [C] nào ! [G][Am]

Ngày [F] con trong đường [G] mê
Thầy khuyên con tịnh [Dm] tâm
Sẽ [G] thấy lòng An [C] lạc
Vạn [Em] vật vốn vô [Am] thường ! [Em][Am]

ĐK: Thầy [C] dạy con chữ [F] Đức
Tri [D] thức cần trao [Am] dồi
Đức [G] hạnh phải vun [Em] bồi
Kiếp [G] làm người không [Am] thẹn [G][Am]

Chữ [D] Nhẫn con đừng [Am] quên
Lòng [F] người hay sân [G] hận
Hãy [Em] nhẫn nhịn cho [C] qua
Câu [Em] nhịn chín câu [Am] lành [Em][Am]

2. Rồi cơn mưa chiều [Am] nao
Lặng [F] im trong niềm [C] đau
Bàng [G] hoàng con bật [F] khóc
Mãi [Am] mãi Thầy không [C] còn ! [G][Am]

Lời [F] khuyên con hằng [G] ghi
Nguyện gieo tâm từ [Dm] bi
Quyết [G] vững lòng chuyên [C] lạc
Niệm [Em] Phật A Di [Am] Đà [Em][Am]

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Vân Khánh [Bm] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/khac-ghi-on-thay/W8IUU7O7.html