Khải hoàn ca

Sáng tác: Lm. Nguyễn Duy

1.[Em] Nào cảm tạ [C] Chúa [D7] vì Chúa rất nhân [G] từ,
[E7] trọn một tình [Am] thương [B7] Người đã ban cho [Em] đời.
Nhà Is-ra- [D] en ơi [Am] tấu lên đi bài [B7] ca,
[Em] Ngàn đời Người [Am] yêu thương [B7] Chúa yêu thương nhân [Em] loại.

ĐK: Vạn [E] tuế Con Vua Đa- [G#m] vít [C#m] đã sống lại hiển [B] vinh,
Người [F#m] đem vinh quang rực rỡ, [B7] chiếu soi trên trần [E] thế.
Mừng [A] hát lên ngày [G#m] khải [C#m] hoàn,
ngày Chúa [B7] đã chiến thắng tử [E] thần.

2. [Em] Này là quyền [C] Chúa [D7] dang cánh tay quyền [G] lực
[E7] thật kỳ diệu [Am] thay [B7] tay hữu uy phong [Em] Người.
Giờ nầy và [D] mai sau [Am] mãi tôi không phải [B7] chết
[Em] để ngàn kỳ [Am] công Cha [B7] sẽ ghi sâu trong [Em] đời.

ĐK: Vạn [E] tuế Con Vua Đa- [G#m] vít [C#m] đã sống lại hiển [B] vinh,
Người [F#m] đem vinh quang rực rỡ, [B7] chiếu soi trên trần [E] thế.
Mừng [A] hát lên ngày [G#m] khải [C#m] hoàn,
ngày Chúa [B7] đã chiến thắng tử [E] thần.

3. [Em] Này là hòn [C] đá [D7] thợ xây đã loại [G] ra,
[E7] giờ lại trở [Am] nên [B7] viên đá xây góc [Em] tường.
Việc nầy Người [D] gây nên [Am] chính tay Người làm [B7] ra,
[Em] thật lạ lùng [Am] vô biên [B7] có ai suy cho [Em] cùng.

ĐK: Vạn [E] tuế Con Vua Đa- [G#m] vít [C#m] đã sống lại hiển [B] vinh,
Người [F#m] đem vinh quang rực rỡ, [B7] chiếu soi trên trần [E] thế.
Mừng [A] hát lên ngày [G#m] khải [C#m] hoàn,
ngày Chúa [B7] đã chiến thắng tử [E] thần.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Kiều Oanh [Fm] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/khai-hoan-ca/W8IU8IIZ.html