Khi ta hai mươi (All I have to do is dream) (Khi ta 20 (Pendant Les Vacances))

Sáng tác: Nhạc Ngoại - Lời Việt: Trường Kỳ

[C] Uhm uhm [Am] uhm [F] uhm uhm [G7] uhm
[C] Uhm uhm [Am] uhm [F] uhm uhm [G7] uhm

1. Khi [C] ta hai [Am] mươi,
[Dm] yêu thương [G7] có trong [C] ta chơi [Am] vơi [Dm]
Nghe trong tim [G7] hát lên [C] bao câu ca
[Am] Chứa chan [F] ngập tràn đầy niềm [G7] vui,
Lòng [C] nhớ ghi trong cuộc [Am] đời [F] chớ có [G7] quên

2. Khi [C] ta hai [Am] mươi,
[Dm] ta yêu [G7] gió, yêu [C] mây xa [Am] xôi [Dm]
Ta yêu sông [G7] nước mênh [C] mông muôn nơi
[Am] Đó đây [F] ngập tràn đầy niềm [G7] vui,
Lòng [C] nhớ [F] muôn [C] đời. [C7]

ĐK:
[F] Sẽ nhớ mãi nhớ mãi, [Em] khi hai mươi hai mươi, [Dm]
Toàn là niềm [G7] vui trong [C] lòng [C7]
[F] Sẽ nhớ mãi nhớ mãi, [Em] ước gì
Được [D7] sống mãi tháng năm mộng [G7] mơ.

3. Khi [C] ta hai [Am] mươi,
[Dm] ta mong ta [G7] nhớ khi [C] ta hai [Am] mươi [Dm]
Ta luôn ghi [G7] nhớ môi [C] hôn đam mê
[Am] Ngất ngây [F] ngập tràn đầy niềm [G7] vui
Lòng [C] nhớ [F] muôn [C] đời

------------------------
Lời tiếng Anh - English version

[C] Drea-ea-ea-ea [Am] eam, [F] dream dream [G7] dream
[C] Drea-ea-ea-ea [Am] eam, [F] dream dream [G7] dream

1. When [C] I want [Am] you [Dm] in my [G7] arms
When [C] I want [Am] you [Dm] and all your [G7] charms
When [C] ever I [Am] want you [F] all I have to [G7] do is
[C] Drea-ea-ea-ea [Am] eam, [F] dream dream [G7] dream

2. When [C] I feel [Am] blue [Dm] in the [G7] night
And [C] I need [Am] you [Dm] to hold me [G7] tight
When [C] ever I [Am] want you [F] all I have to [G7] do is
[C] Drea-ea-ea-ea [F] eam, Drea-ea-ea-ea [C] eam [G7]

Chorus:
[F] I can make you mine, [Em] taste your lips of wine
[Dm] Anytime [G7] night or [C] day [G7]
[F] Only trouble is [Em] , gee whiz. I’m [D7] dreamin’ my life a-[G7] way

3. I [C] need you [Am] so [Dm] that I could [G7] die
I [C] love you [Am] so [Dm] and that is [G7] why
When [C] ever I [Am] want you [F] all I have to [G7] do is
[C] Drea-ea-ea-ea [Am] eam, [F] dream dream [G7] dream
[C] Drea-ea-ea-ea [F] eam, Drea-ea-ea-ea [C] eam

Chorus:
[F] I can make you mine, [Em] taste your lips of wine
[Dm] Anytime [G7] night or [C] day [G7]
[F] Only trouble is [Em] , gee whiz. I’m [D7] dreamin’ my life a-[G7] way

3. I [C] need you [Am] so [Dm] that I could [G7] die
I [C] love you [Am] so [Dm] and that is [G7] why
When [C] ever I [Am] want you [F] all I have to [G7] do is
[C] Drea-ea-ea-ea [Am] eam, [F] dream dream [G7] dream
[C] Drea-ea-ea-ea [Am] eam, [F] dream dream [G7] dream
[C] Drea-ea-ea-ea [Am] eam, [F] dream dream [G7] dream

----------------------
Lời tiếng Pháp - French version: Pendant Les Vacances

[C] Pendant les vacan-[Am] ces [F] eh eh [G7] eh
[C] Pendant les vacan-[Am] ces [F] eh eh [G7] eh

1. De-[C] main je [Am] pars [Dm] tout l'é- [G7] té
il [C] va fal- [Am] loir, [Dm] nous sépa-[G7] rer
Pen-[C] dant les vacan- [Am] ces [F] Essaie de ne [G7] pas
M'oubli-[C] er eh eh [Am] eh, [F] eh eh [G7] eh

2. Oui [C] j'ai seize [Am] ans, [Dm] Et tu [G7] sais
Que [C] mes pa-[Am] rents. [Dm] Vont m'emme-[G7] ner
Pen-[C] dant les vacan- [Am] ces [F] Essaie de ne [G7] pas
M'oubli-[C] er eh eh [Am] eh

Refrain:
[F] Deux mois c'est si long. [Em] Tu es un garçon
[Dm] D'autres [G7] filles te plai-[C] ront [G7]
[F] Tu vas t'amu-[Em] ser sans moi
Et [D7] ton amour pourrait chan- [G7] ger

3. De-[C] main je [Am] pars [Dm] tout l'é- [G7] té
il [C] va fal- [Am] loir, [Dm] nous sépa-[G7] rer
Pen-[C] dant les vacan- [Am] ces [F] Essaie de ne [G7] pas
M'oubli-[C] er eh eh [Am] eh, [F] eh eh [G7] eh

Refrain:
[F] Pour me rassurer [Em] Tu viens m'embrasser
[Dm] Mais tu [G7] sais bien que c'est [C] vrai [G7]
[F] Tu vas t'amu-[Em] ser sans moi
Et [D7] ton amour pourrait chan- [G7] ger

4. De-[C] main je [Am] pars [Dm] tout l'é- [G7] té
il [C] va fal- [Am] loir, [Dm] nous sépa-[G7] rer
Pen-[C] dant les vacan- [Am] ces [F] Essaie de ne [G7] pas
M'oubli-[C] er eh eh [Am] eh, [F] eh eh [G7] eh

[C] Pendant les vacan-[Am] ces [F] eh eh [G7] eh
[C] Pendant les vacan-[Am] ces [F] eh eh [G7] eh

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Andy Gibb & Victoria [D] - Thanh Mai & Tùng Giang (trước 75) [C] 
- Kiều Nga [C] - Everly Brother [E] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/khi-ta-hai-muoi-all-i-have-to-do-is-dream/W8IUII0B.html