Khóc vết đau xưa

Sáng tác: nhạc Minh Trường, thơ Bích Lan

Tàn tro [Am] nào lạnh buốt qua [Am] đây
Hai tay [F] ta mang tình cuồng [Dm] dại
Có phải [Dm] lòng đã chết trăm [Am] năm
Giá băng [E7] hồn trên những thương [Am] đau

Chiều đông [Am] tàn hoá kiếp tương [Am] tư
Ta cô [F] đơn trong từng phím [Dm] đời
Nỗi sầu [Dm] nào gặm nhấm thân [Am] ta
Đưa linh [E7] hồn về trong xót [Am] xa

ĐK: Gọi tên [Am] người giữa cõi mơ [Dm] hoa
Men tình [Am] nào phôi pha thuở [F] ấy
Ta còn [E7] đây đá cuội lặng [Dm] câm
Nghe giọt [E7] buồn rót cõi thâm [Am] sâu

Đắng cay [Am] đời gian dối cho [Dm] nhau
Là từ [Dm] đây bạc màu nhung [Am] nhớ
Đôi vai [C] gầy gánh tình dang [Dm] dở
Sỏi đá [E7] còn khóc vết đau [Am] xưa

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Minh Trường [Am] - Gia Huy [Am] 


Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/khoc-vet-dau-xua/W8IU8D0B.html