Không lời

Sáng tác: nhạc Ngọc Minh Nguyễn, thơ Trịnh Hương

Rồi sẽ [Em] đến một ngày anh không đến
Đến một [Am] ngày trời [D] cạn nắng tan [G] mưa
Rồi sẽ [Em] đến một ngày tan núi [D] lửa
Tan giấc mơ [B7] thương quay quắt dại [Em] khờ.

Em chợt [Em] nghĩ rồi chợt buồn chợt [G] khóc
Chợt hờn [Am] ghen chợt [D] trách cứ khổ [G] đau
Chợt thao [D] thức một mình day [Bm] dứt
Rồi bặt [B7] căm như niệm khúc siêu [Em] cầu.

Có lẽ [E] nào em mặc kệ em [C#m] đau
Mặc đời hư [E] không mặc người sương [Abm] khói
Mặc ngày lê [F#m] thê mặc sầu le [E] lói
Mặc vô [F#m] ngôn lay lắt cuộc trốn [B7] tìm.

Nhưng em [E] tin hơn hẳn một niềm [C#m] tin
Sự vững [E] bền ở trong niềm tinh khiết
Nên dẫu [F#m] vắng đến tận cùng tha [B] thiết
Vẫn nồng [B7] nàn bất tận một tình [E] anh.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Hà Vân [F#m] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/khong-loi/W8IU9WEI.html