Không trách gì em

Sáng tác: Vũ Đức Võ

Chia tay nhé [Am] em mình chia tay [Am] nhé em
Tình không chung [E7] lối hai chúng ta hai [Am] hướng đời
Không còn [Dm] thương không còn [Am] nhớ
Những ân [E] tình những vần [E7] thơ

[F] [G] [F] [E]

Con tim đớn [Am] đau mình chia tay nhé [Am] em
Ngày xưa em [E] hứa em sẽ thương anh [Am] suốt đời
Bây giờ [Dm] em theo tình [Am] mới
Đắng cay [E7] đời bạc như [Am] vôi

Tình đời là [F] thế nên tôi [G] có trách gì [Am] em
Người đành bỏ [G] tôi theo thuyền mới sang [Am] ngang
Yêu ai cũng phủ [Dm] phàngyêu ai cũng lỡ [F] làng
Vì đời tôi vô [E] duyên nên yêu em cũng [Am] dỡ dang

Thôi ta cách [Am] xa từ đây ta cách [Am] xa
Mình tôi lê [Em] bước trong thê gian gian dối [Am] này
[A7] Không niềm [Dm] tin không còn [Am]dám
Tiếng yêu [E] người lần cuối [Am] thôi

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Vũ Đức Võ [Bm] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/khong-trach-gi-em/W8IU8F9W.html