Khúc ca Thiên đàng

Sáng tác: Bùi Trung Nhơn

Ô Bết lê [Em] hem thôn xa nhỏ [Am] bé
Quán xá nghèo [D] hèn chẳng chút cao [G] sang [B7]
Bao năm lầm [Em] than hoài mong ánh [Am] sáng
Kiếp sống mơ [B7] màng vắng xa thiên [Em] đàng

[C] Ô Bết lê hem [D] này người có biết
Chính nơi khó [B7] nghèo tình yêu đã [C] ban
[Am] Chính chổ hạ mình nên [D] Giesu đã [B7] đến

[C] Ô Bết lê hem [D] dù người nhỏ bé
Đã cho ra [B7] đời một Đấng cao [C] sang
Ngài là Gie-[Am] su con Trời vinh [B7] hiển

Vì yêu [Em] thương nhân gian lầm [Am] than
Sống [D] trong bất an vô [G] vọng
Tìm đâu [Am] thấy ánh bình minh
Chứa chan hy vọng tươi [B7] sáng

Giesu [Em] đến xóa hết tội [Am] lỗi
Xóa hết [D] bao đắng cay trong [G] tâm hồn
Giesu [C] đến ban cho cuộc đời tươi [B7] mới

Mừng Chúa giáng [Em] sinh đem hạnh phúc bình [Am] an
Ngàn tiếng thiên [D] binh vang khúc ca thiên [G] đàng
Ngàn vì [Am] sao lung linh ánh [D] sao vinh quang tỏa [B7] sáng

Khung trời [Em] Bết lê hem tuyệt [Am] vời
Mừng Chúa giáng [D] sinh đem phước ân cho [G] đời
Người hãy [C] đến với Chúa Gie-[Am] su
Vì [B7] Ngài ban cho hạnh phúc an [Em] bình

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Trương Kiều Diễm [Em] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/khuc-ca-thien-dang/W8IUU0A9.html