Khúc hát về nữ dân công hỏa tuyến

Sáng tác: Trần Nam

1. Chuyện kể [Em] về nữ dân công hỏa [G] tuyến
Mười tám đôi [D] mươi tuổi độ trăng [Em] tròn
Tuổi thanh [C] xuân chưa một lần hò [G] hẹn
Đất nước khi [D] cần gác lại tình [G] riêng. [B7]

2. Chuyện kể [Em] về những người con [G] gái
Đêm tối băng [D] đồng tiếp tế quân [G] lương
Cớ sá [Am] chi trong mưa bom lửa [Bm] đạn
Em vẫn một [D] lòng đưa tiễn các [G] anh. [B7]

ĐK:
Em nằm [C] xuống trở [D] thành hoa chiến [Em] thắng
Trong trắng thiên [Am] thần vẫn [D] mãi xinh [G] tươi
Em ra [Am] đi giữa lòng đất [Bm] mẹ
Mơ ước một [D] ngày đất nước bình [G] yên
Em nằm [C] xuống cho [B7] non sông đất [Em] nước
Dòng máu lạc [Am] hồng luôn [D] mãi trong [G] tim
Dưới đạn [Am] bom vẫn không hề khiếp [Bm] sợ
Hiến cả cuộc [D] đời với tuổi thanh [G] xuân. [B7]

3. Chuyện kể [Em] về những bông hoa đêm [G] trắng
Bất khuất anh [D] hùng tuổi chớm đôi [G] mươi
Em sống [C] mãi như loài hoa bất [Bm] tử
Lịch sử muôn [D] đời ghi khắc tên [Em] em.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Trung Kiên [Gm] - Sa Huỳnh [Cm] 


Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/khuc-hat-ve-nu-dan-cong-hoa-tuyen/W8IU87OF.html