Khung trời kỷ niệm

Sáng tác: Tú Nhi & Hoàng Thanh Việt

1. Hôm nao thu về lá rụng ngoài [Em] song
Ngắm cánh chim trời đôi mắt em [Am] mong
Mong [C] chim bay mỏi [Am] cánh
Mong [D] thu thôi tàn [G] úa
Để [B7] lòng mình vơi nhung nhớ.

2. Mai đây anh về ấm lại mùa [Em] trăng
Đếm lá thu tàn nghe gió đông [Am] sang
Anh [C] đi phương trời [Am] ấy
Xa [D] xôi ôi vạn [G] lý
Nhạt [B7] nhoà mờ theo tháng [Em] năm

ĐK: Đêm đêm nghe [E] đã nhiều rồi [A]
Cơn mê ngần ấy bao lời ái [E] ân
Buồn lên đôi mắt thương kiếp mây [F#m] trôi
Và khung trời đó nhung nhớ đầy [B7] vơi

3. Hôm nay thu về nắng nhạt đầu [Em] non
Khuất áng mây chiều cho mắt em [Am] mong
Mong [C] đêm mau trở [Em] sáng
Cho [D] yêu thương tìm [G] đến
Để [B7] đời đẹp như ước [Em] mơ.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Chế Linh (trước 75) [Fm] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/khung-troi-ky-niem/W8IUW8CI.html