Kinh dâng hiến (Acapella)

Sáng tác: Anh Huy SJ

Lạy [D] Chúa, [A] xin nhận [G] lấy [A]
Trọn cả tự [D] do, trí [D#dim] nhớ trí hiểu của [Em] con
[A] Và trọn cả, [Em] ý muốn của [F#] con!
[F#7] Cùng [Bm] hết những gì con đang [G] có [E]
Và [A] những [A7] chi thuộc về [D] con.

[F#] Mọi sự [Bm] ấy, Chúa đã ban cho [G] con [E]
Lạy [A] Chúa, con xin [F#] dâng lại Chúa hết [Bm] thảy
[D] Tất cả là của [G] Chúa, xin [Gm] Chúa
Sử [D] dụng hoàn toàn, [A] theo ý [D] Chúa. [F#] [Bm]
Chỉ [G] xin [E] ban cho [A] con
Lòng mến [G] Chúa, [Gm] và ân sủng [D] Chúa
[G] Vì được như [E] thế là đủ cho [A] con.

[A] A- [D] men... [Bm] A- [F#m] men...
[G] A [E] [A] men... [D] A [G] - [D] men...!!!

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Nhóm nTTn & Đình Quynh [D] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/kinh-dang-hien-acapella/W8IU8I0B.html