Kỷ vật cho em

Sáng tác: nhạc Phạm Duy, thơ Linh Phương

Em hỏi [C] anh, em hỏi [Em] anh bao giờ trở [Am] lại
Xin trả [G7] lời, xin trả [Em] lời [G7] mai mốt anh [C] về.
Anh trở [C] lại có thể [Am] bằng chiến thắng Plei- [C] me,
Hay Đức [F] Cơ, Đồng Xoài, Bình [C] Giã,
Anh trở [G7] về anh trở [Em] về hàng cây nghiêng [G] ngả
Anh trở [Em] về, có khi [G] là hòm gỗ cài [C] hoa,
Anh trở [F] về trên chiếc băng [C] ca
Trên trực [Fm6] thăng sơn màu tang [C] trắng.

Em hỏi [C] anh, em hỏi [Em] anh bao giờ trở [Am] lại
Xin trả [G7] lời, xin trả [Em] lời [G7] mai mốt anh [C] về.
Anh trở [F] về chiều hoang trốn [Fm] nắng
Poncho buồn liệm kín hồn [C] anh
Anh trở [G] về bờ tóc em [D] xanh
Chít khăn [D7] sô lên đầu vội [G] vã. Em [C] ơi!

Em hỏi [C] anh, em hỏi [Em] anh bao giờ trở [Am] lại
Xin trả [G7] lời, xin trả [Em] lời [G7] mai mốt anh [C] về.
Anh trở [C] lại đây kỷ [Am] vật viên đạn đồng [C7] đen
Em sang sông anh cho làm kỷ [C] niệm
Anh trở [G] về anh trở [Em] về trên đôi nạng [G] gỗ
Anh trở [Em] về, anh trở [G] về bại tướng cụt [C] chân.
Em ngại [F] ngùng dạo phố mùa [C] Xuân,
Bên nguời [Fm] yêu tật nguyền chai [C] đá.

Em hỏi [C] anh, em hỏi [Em] anh bao giờ trở [Am] lại
Xin trả [G7] lời, xin trả [Em] lời [G7] mai mốt anh [C] về.
Anh trở [F] về nhìn nhau xa [Fm] lạ
Anh trở về dang dở đời [C] em
Ta nhìn [G] nhau ánh mắt chưa [D] quen
Cố quên [D7] đi một lần trăn [G] trối. Em [C] ơi!
Em hỏi [C] anh em hỏi [Em] anh bao giờ trở [Am] lại
Xin trả [G] lời, xin trả [Em] lời [G] mai mốt anh [C] về.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Vũ Khanh & Thanh Lan [C#] - Elvis Phương [E] 
- Thái Thanh [D] - Khánh Ly [G] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/ky-vat-cho-em/W8IUIW7I.html