Lạc chiều phố lạnh

Sáng tác: Nguyễn Quốc Học

Tìm lại hoa [G] tím anh ép trong tình vừa [Am] nở
Trời chiều cuối [C] dốc phượng [D7] thắm xiêu màu gạch [G] vỡ
Tìm hoài quán [Bm] quen hơi [Em] giá xen chiều nhớ [Bm] nhung
Sao [Em] vắng khung trời rẽ [Am] đôi góc [G] phai hanh hao nắng lạnh [D7] thềm.

Nhặt cành hoa [G] tím ven giữa lối về nhạt [Am] bóng
Chập chùng hơi [C] buốt gấp [D7] nếp tóc mành vừa [G] rối
Ngày thành phố [Bm] yên anh [Em] đếm sương làn khói [Bm] hong
Thung [Em] lũng thông ngàn nhớ [Am] lay cuộc [D7] đời dạo chơi mặc hay.

Mênh [G] mang giữa [Em] khung trời tím [Bm] hoa
Đông [Am] sang nhắm [D7] mắt ru mộng [G] về [G7]
Nửa hồn nhớ [C] quên tháp ngóng phiêu dạt hồ [Am] loan
Cầm bằng thơ cũ anh [D7] ghé ôm cả triền [G] đồi.

Từ dạo em [G] đến ký ức vo tròn lệ [Am] đá
Hình hài muôn [C] thuở tiếc [D7] nuối thác đèo bờ [G] lá
Cỏ hồng lối [Bm] xưa ngược [Em] bước men chiều xế [Bm] trôi [Em]
Và rồi từ [Am] đó nhọc [D7] phố hát khuya một [G] mình.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Lệ Hồng [A] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/lac-chieu-pho-lanh/W8IU6FB7.html