Lại một mùa mưa (Mưa)

Sáng tác: Đang cập nhật

Là la la [E] lá la là [A] la là [B] la la lá [E] là
Là la la [E] lá la là [A] la là [B] la là la [E] la

[E] Mưa [C#7] đến mưa [F#m] đi [B7] mưa tuổi xuân [E] thì
[A] Mưa ướt làn [E] mi [F#m] mưa [B7] rót sầu [E] bi
[A] Mưa khóc làm [E] chi [F#m] mưa [B7] đến rồi [E] đi

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Ái Vân [E] - Như Mai & Quỳnh Lan [D] 


Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/lai-mot-mua-mua/W8IUW08Z.html