Làm dâu má anh

Sáng tác: Huy Rupi

Intro & vòng hợp âm:
[Am][Em][F][C]-[Am][Em][F][C]

[Am] Yêu nhau đậm sâu đến [Em] nay cũng lâu rồi
Giờ [F] anh đưa mẹ cha sang cưới [C] nàng
Trầu [Am] cau đây, vàng trao tay, váy [Em] cưới ta sum vầy
Phen [F] này phải cưới cho [C] được ngay

[Am] Em ơi em, em lắng [Em] lo thêm chi
Về [F] bên anh chắc chắc không ưu [C] phiền
[Am] Sang năm anh quyết chí [Em] xây tương lai
Mình [F] bên nhau bạc đầu mãi [C] mãi

Về một nhà rồi [Am] vui lắm em ta kề [Em] bên mỗi đêm
Tính sao thêm [F] người, cuộc đời ôi thật hạnh [C] phúc
Mấy ai bằng [Am] anh đâu do dự gì, đời đâu mấy [Em] khi đâu em ngại ngùng
Làm dâu má [F] anh, kiệu vàng người sang [C] rước

Thề trọn đời sẽ [Am] không đổi thay, thuơng mình [Em] em chứ ai
Pháo hoa tung [F] trời, dập dìu câu ca ngàn lời [C] chúc phúc
Đón em về [Am] dinh trên còn thuyền tình, bão giông ngoài [Em] kia không ngăn tình mình
Chỉ mong cùng [F] em đi hết cả cuộc [C] đời

[Am][Em][F][C]-[Am][Em][F][C]

[Am] Kêu cái mà quạ kêu, [Em] kêu cái mà quạ kêu
Người [F] dưng ơi về nhà anh, em làm nàng [C] dâu đi
Thầy bói đã nói chạy [Am] cũng chẳng khỏi
Chày cối chỉ cho mệt [Em] thêm thôi
Rằng a í a, là [F] em có thương
Lòng đang vấn vương thì [Am] theo anh gặp mẹ cha nha

[Am] Yêu nhau đậm sâu đến [Em] nay cũng lâu rồi
Giờ [F] anh đưa mẹ cha sang cưới [C] nàng
Trầu [Am] cau đây, vàng trao tay, váy [Em] cưới ta sum vầy
Phen [F] này phải cưới cho [C] được ngay

[Am] Em ơi em, em lắng [Em] lo thêm chi
Về [F] bên anh chắc chắc không ưu [C] phiền
[Am] Sang năm anh quyết chí [Em] xây tương lai
Mình [F] bên nhau bạc đầu mãi [C] mãi

Về một nhà rồi [Am] vui lắm em ta kề [Em] bên mỗi đêm
Tính sao thêm [F] người, cuộc đời ôi thật hạnh [C] phúc
Mấy ai bằng [Am] anh đâu do dự gì, đời đâu mấy [Em] khi đâu em ngại ngùng
Làm dâu má [F] anh, kiệu vàng người sang [C] rước

Thề trọn đời sẽ [Am] không đổi thay, thuơng mình [Em] em chứ ai
Pháo hoa tung [F] trời, dập dìu câu ca ngàn lời [C] chúc phúc
Đón em về [Am] dinh trên còn thuyền tình, bão giông ngoài [Em] kia không ngăn tình mình
Chỉ mong cùng [F] em đi hết cả cuộc [C] đời

[Am][Em][F][C]-[Am][Em][F][C]
Tăng ½ tone lên [C#]----------

Về một nhà rồi [Bbm] vui lắm em ta kề [Fm] bên mỗi đêm
Tính sao thêm [F#] người, cuộc đời ôi thật hạnh [C#] phúc
Mấy ai bằng [Bbm] anh đâu do dự gì, đời đâu mấy [Fm] khi đâu em ngại ngùng
Làm dâu má [F#] anh, kiệu vàng người sang [C#] rước

Thề trọn đời sẽ [Bbm] không đổi thay, thuơng mình [Fm] em chứ ai
Pháo hoa tung [F#] trời, dập dìu câu ca ngàn lời [C#] chúc phúc
Đón em về [Bbm] dinh trên còn thuyền tình, bão giông ngoài [Fm] kia không ngăn tình mình
Chỉ mong cùng [F#] em đi hết cả cuộc [C#] đời

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Khoa Quân [C] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/lam-dau-ma-anh/W8IU8ZB8.html