Làm dâu miệt vườn

Sáng tác: Trương Quang Tuấn

1. Kiệu vàng chờ [Gm] ai để em chớ theo chàng
Rằng thiếp theo [Bb] chàng hướng về đất Phương [Cm] Nam
Đồng xanh mênh [F] mông con nước xuôi [Dm] dòng
Nơi [G7] ấy miệt [Cm] vườn tình [Eb] thương mến [D7] thương

2. Lục lạc đồng đen [Gm] ngựa ô chớ lên đường
Nửa câu quan [Bb] họ thiếp gửi lại quê [Cm] hương
Nửa câu mang [F] theo qua núi, qua [Dm] đèo
Mang [G7] tới quê [Cm] chồng tấm [Eb] lòng thuỷ [Gm] chung [Cm][Gm]

ĐK: Người [Gm] ơi, ngựa ô tơ [Bb] hồng
Hò là hò [Gm] ơ, quan họ theo [Cm] chồng
Tình em một [Gm] lòng, đục trong bến [Bb] nước
Qua cầu một [Dm] phen, chim sáo lại [Eb] lên
Người [Cm] ơi ... [D7] làm dâu miệt [F] vườn

Người [Gm] ơi, ngựa ô tơ [Bb] hồng
Hò là hò [Gm] ơ, quan họ theo [Cm] chồng
Tình ta mặn [Gm] nồng trầu cau quấn [Bb] quít
Như bóng với [Dm] hình, đưa nhau về [Eb] dinh
Hò [Cm] ơ ..... [D7] làm dâu miệt [Gm] vườn

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Như Quỳnh [Gm] - Hạnh Nguyên [Abm] 
- Hoài Linh & Hà My [Abm] - Thạch Thảo [Gm] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/lam-dau-miet-vuon/W8IUW7CW.html