Làm thơ tình em đọc

Sáng tác: nhạc Trúc Hồ, thơ Trịnh Bửu Hoài

Làm [Am] thơ tình em đọc
Cô học trò trường [Dm] tôi
Thơ [G] vương rồi mùi [C] tóc
Ai [G] đi về ngược [Am] xuôi [G][Am]

Người [Am] đi về cô độc
Nên lòng buồn xa [Dm] xôi
Nên [G] đêm về tôi [C] thức
Pha [Em] mực viết thơ [Am] tình [G][Am]

Em [Am] đi về áo mỏng
Quyện [C] mùa xuân theo [Dm] sau
Hồn tôi chim én [Am] mỏng
Âm [G] thầm bay theo [Am] em [G][Am]

Làm [Am] thơ tình em giữ
Cô học trò trường [Dm] tôi
Yêu [G] em không hề [C] chán
Tiếc [G] tôi có một [Am] đời [G][Am]

Làm [Am] thơ tình em chuộng
Như màu đời áo [Dm] em
Chỉ [F] một điều tôi [C] muốn
Em [G] hiểu một điều [Am] thôi

* Hỡi [C] người môi tím [Am] đỏ
Như [C] tình tôi biết [Dm] không?
Hỡi người môi tím [G] đỏ
Như [Em] tình tôi biết [Am] không?

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Quốc Khanh & Mai Thanh Sơn [Am] - Lâm Nhật Tiến [Abm] 
- Đặng Thế Luân [Abm] - Dalena & Phương Thảo & Ngọc Lễ [Cm] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/lam-tho-tinh-em-doc/W8IUIU6F.html