Lễ dâng thống hối

Sáng tác: Đinh Công Huỳnh

1. Lễ [Em] vật con dâng hôm nay là cõi [G] lòng ăn năn thống [C] hối
Lễ [Em] vật con dâng hôm [Am] nay, là cõi [D] lòng nát tan Ngài [G] ơi! [B7]
Lòng [Em] buồn xót xa ê [Am] chề, tìm [D] về dưới bên chân [G] Ngài
Để [B7] được tình yêu cứu [Am] rỗi xóa [B7] sạch vết bẩn [Em] nhơ.

ĐK:
Này là hiến [Em] lễ con dâng Ngài hôm [Am] nay
Phận người yếu [B7] đuối con mang nhiều chua [Em] cay
Nhiều lần xa [Am] Chúa trót vong ân tình [C] Ngài
Giờ xin trở [B7] về bên Thiên [C] Chúa yêu [B7] thương.

Hiệp cùng tấm [Em] bánh với ly rượu thơm [Am] ngon
Nguyện là hiến [B7] lễ khiêm cung này thân [Em] con
Đền bù bao năm [Am] tháng con không trung [C] thành
Ngài ơi đón [B7] nhận đây hiến [C] lễ [B7] con [Em] dâng.

2. Tâm [Em] tình con xin dâng lên hòa bánh [G] rượu như hy lễ [C] mới
Lễ [Em] vật con dâng lên [Am] Cha nguyện đón [D] nhận tấm thân tội [G] lỗi [B7]
Phận [Em] hèn lấy chi dâng [Am] Ngài, này [D] là trái tim chân [G] thành
Nguyện [B7] được tình yêu Thiên [Am] Chúa biến [B7] đổi cuộc đời [Em] con.

ĐK:
Này là hiến [Em] lễ con dâng Ngài hôm [Am] nay
Phận người yếu [B7] đuối con mang nhiều chua [Em] cay
Nhiều lần xa [Am] Chúa trót vong ân tình [C] Ngài
Giờ xin trở [B7] về bên Thiên [C] Chúa yêu [B7] thương.

Hiệp cùng tấm [Em] bánh với ly rượu thơm [Am] ngon
Nguyện là hiến [B7] lễ khiêm cung này thân [Em] con
Đền bù bao năm [Am] tháng con không trung [C] thành
Ngài ơi đón [B7] nhận đây hiến [C] lễ [B7] con [Em] dâng.

3. Tháng [Em] ngày vui trong đam mê, mọi lỗi [G] lầm con xin thống [C] hối
Trở [Em] về bên Cha yêu [Am] thương là suối [D] nguồn chứa chan niềm [G] vui [B7]
Nguyện [Em] Ngài thứ tha lỗi [Am] lầm, tẩy [D] sạch vết nhơ tâm [G] hồn
Trở [B7] thành một thân xác [Am] mới, dâng [B7] về Cha từ [Em] nhân.

ĐK:
Này là hiến [Em] lễ con dâng Ngài hôm [Am] nay
Phận người yếu [B7] đuối con mang nhiều chua [Em] cay
Nhiều lần xa [Am] Chúa trót vong ân tình [C] Ngài
Giờ xin trở [B7] về bên Thiên [C] Chúa yêu [B7] thương.

Hiệp cùng tấm [Em] bánh với ly rượu thơm [Am] ngon
Nguyện là hiến [B7] lễ khiêm cung này thân [Em] con
Đền bù bao năm [Am] tháng con không trung [C] thành
Ngài ơi đón [B7] nhận đây hiến [C] lễ [B7] con [Em] dâng.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Phương Anh [F#m] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/le-dang-thong-hoi/W8IU69DF.html