Lên ngàn

Sáng tác: Hoàng Việt

Hò [Em] ơi! Dòng sông chảy [C] xiết lái thuyền chèo [Em] đi
Trên [D] sông Vàm Cỏ [G] Đông nước chảy ngược [B7] dòng
[Em] Nước ngược dòng, hò [D] ơi! Em [Bm] chèo thuyền đi lên rẫy Tráng [B7] Cồng
Cắt lúa thay [Am] chồng, thay [Bm] chồng nuôi [Em] con

Nước [Em] ngập đồng xanh lúa chết gió [D] mưa sập đổ mái [Em] nhà
Bao [F#7] nhiêu gia đình tan [B7] hoang đau thương lệ rơi chứa [Em] chan

Em [E] đi cắt lúa trên ngàn rẫy trên [Em] ngàn nắng chiều chang chang
Đường [G] đi nước ngập mênh mang bàn chân dẫm [Am] gai lòng không thở [Em] than
Người [E] dân dưới ruộng lên [B7] ngàn tìm [C] lúa đổ bao mồ [D] hôi
Gánh [G] về từng hạt lúa vàng cùng nhau chung [Bm] sức căm thù giết [E] Tây

Em [E] đi cắt lúa trên ngàn còn [C#m] anh chiến đấu sa [B7] tràng
Kháng [E] chiến nhất quyết thành [A] công kháng [E] chiến nhất quyết thành [Em] công
Mai này kháng chiến thành [B7] công anh về em thỏa ước [Em] mong

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Vân Khánh [Fm-F] - Thu Hiền [Gm] 
- Phương Thùy [Em] - Ánh Tuyết [Gm] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/len-ngan/W8IUU8IU.html