Lợi danh quên nghĩa nhân

Sáng tác: Nhạc Hoa - Lời Việt: CT MEDIA

Intro: [Am][F]-[D][G][C]-[Am][Dm]-[G][Em]
[Am][F]-[D][G][C]-[Am][Dm]-[G][Em][Am]


1. Vừa ngày [Am] nào tiếng anh em ta còn ngọt [F] ngào
Còn giàu [Dm] sang nên mới [G] thấy anh em đạo [C] nghĩa
Rượu cạn [F] chén bao đêm [Am] thâu quên sầu khác [Dm] chi người thân
Tình anh [G] em ta sẽ không bao giờ thay [Em] đổi

2. Giờ nghèo [Am] hèn mới biết ta tin người vội [F] vàng
Vì lợi [Dm] danh nên mới [G] biết ai là người [C] thân
Và tôi [F] biết mãi [Am] mãi trong cuộc [Dm] đời này
Thì tình [Em] anh em chiể bên vì ta [Am] giàu

ĐK: Đời bao [F] lâu mà dối [Em] gian nhẫn tâm lừa [Am] nhau
Giàu nghèo như [F] nhau nhưng cớ [G] sau phân biệt sang [C] hèn
Đời ai [F] cũng có những [Am] lúc vì tiền phải [Dm] sa cơ trượt chân
Rồi nhìn [G] ra mới biết ai là người bên [Em] ta

Giờ bạn cao [Am] sang có biết bao nhiêu là người thân
Tiền bạc lợi [F] danh quên nghĩa [G] nhân ân tình khi [C] nghèo
Đời thay [F] đổi mới [Am] biết con người đổi [Dm] thay bạn ơi
Giờ ta nhận [F] ra cũng do chữ [E] tiền ai còn bên [Am] ta

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Ngọc Ánh Sáng [Bbm] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/loi-danh-quen-nghia-nhan/W8IU7AAD.html