Lời hẹn tình quê

Sáng tác: nhạc Lê An Tuyên, thơ Nguyên Hùng

Lời hẹn cùng [Dm] ai về lại bến sông [F] quê
Dòng sông [C] xanh vẫn dạt dào mong [Dm] nhớ
Sóng sông [Bb] quê ngân cung đàn điệu [Dm] nhạc
Hát [F] ru tình [C] ta năm [Am] tháng đợi chờ [Dm] nhau.

Mong được gió mang [Gm] đi tơ lòng em [Dm] dệt
Từ trong câu ca ân [Bb] tình mộc [Dm] mạc tìm [Gm] nhau
Gió bay [Bb] đi lời ca còn [A7] mãi

Tha thiết một miền [Dm] quê mênh mang nỗi [F] nhớ [Dm]
Trắng hoa [Gm] cau dây trầu nhớ [F] mẹ
Nửa câu [C] hò [A7] chợt gợi nhớ bóng hình [Dm] quê.

Thời [C] gian có chờ ai [Bb] đâu
Đừng lỡ [Gm] hẹn người [A7] ơi [Bb] đừng lỡ [Dm] hẹn
Về đi [F] thôi về [Bb] lại [Am] miền quê [Dm] xưa
Bao năm xa [Bb] quê bấy [Gm] nhiêu niềm mong [F] nhớ
Bao đắng [Gm] cay vui buồn một [F] thuở
Về lại với [Am] nhau trong [C] khói lam [F] chiều
Vương [D7] vấn sáo diều [Gm] ngân
Nghe [C] câu ví giận [F] thương đang [Am] dìu dặt đêm [Dm] trăng.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Tố Nga [Dm] - Hồng Anh [Gm] 
- Khánh Huyền [Abm] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/loi-hen-tinh-que/W8IUUW80.html