Lời kinh hoà bình

Sáng tác: Lm. Từ Duyên

1.Khi tôi lầm [Dm] lỡ, mới biết sớt [Gm] chia với người lỡ [Dm] lầm.
Khi tôi nghèo [Bb] đói, tôi sẽ [Gm] hiểu nỗi [C] đau người lầm [F] than.
Khi tôi gian [Gm] nan mới biết sớt [Bb] chia với người khốn [A] cùng.
Khi tôi đau [C] khổ, đời [Am7] tôi mới biết cảm [Dm] thông.

ĐK 1. Lạy [Dm] Chúa ban yêu [C7] thương vào trái tim [F] con.
Đã bao [Bb] lần con [E7] đây hờ [A] hững.
Lạy [Dm] Chúa dạy [C] con yêu thương, dạy [Bb] con yêu thương.
Cho hòa [Am] bình sáng ngời muôn [Dm] nơi.

ĐK 2. Nguyện cầu cùng [Dm] Chúa thương [Gm] ban [C] vào trái tim [F] con
yêu thương ấm [Bb] nồng biết luôn cảm [A] thông.
Nguyện cầu cùng [Dm] Chúa dạy [Gm] con [C] chỉ biết yêu [F] thương
chung xây hòa [Am7] bình sáng ngời muôn [Dm] nơi.

2. Khi tôi buồn [Dm] chán mới biết nỗi [Gm] đau nơi người thất [Dm] vọng.
Khi tôi mù [F] lòa tôi sẽ [Gm] hiểu bóng [C] đêm bao sợ [F] hãi.
Khi tôi cô [Gm] đơn, mới biết xót [Bb] xa với người cô [A] quạnh.
Khi tôi thất [C] vọng, đời [Am7] tôi thấu nỗi chờ [Dm] mong.

3. Khi tôi quỵ [Dm] ngã mới biết đỡ [Gm] nâng những người sa [Dm] đọa.
Khi tôi oà [Bb] khóc tôi sẽ [Gm] hiểu nước [C] mắt sao buồn [F] quá.
Khi tôi lang [Gm] thang mới biết đắng[Bb] cay với người không [A] nhà.
Khi tôi đơn [C] độc thì [Am7] thương ai mất mẹ [Dm] cha.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Lm. Từ Duyên [Dm] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/loi-kinh-hoa-binh/W8IU76AD.html