Lời tình

Sáng tác: Anh Bằng

1. Khi đã yêu [E] anh em không lấy [Am] chồng
Thề yêu [G] anh em sẽ không [F] đi không đi lấy [E7] chồng
Còn biết tin [Am] ai trên quãng đường [E7] đời trên quãng đường [F] đời
[G] Ngoài anh [C] đó [E7] em còn biết tin [Am] ai.

ĐK: Em chỉ [Dm] mong anh là người [Am] yêu
Người yêu lý [E7] tưởng của em suốt [F] đời của em suốt [E7] đời
[Am] Và để sống bên [Dm] nhau những giờ hẹn [E7] hò
Để những đêm buồn em khóc một [Am] mình

2. Khi đã yêu [E] anh em không lấy [Am] chồng
Thề yêu [G] anh em sẽ không [F] đi không đi lấy [E7] chồng
Còn sống cho [Am] ai qua chuỗi ngày [E7] dài qua chuỗi ngày [F] dài
[G] Ngoài anh [C] đó em [E7] còn sống cho [Am] ai.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Dạ Hương (trước 75) [Abm] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/loi-tinh/W8IUO90F.html