Lòng thương xót Chúa vô bờ

Sáng tác: Hồ Hùng Cương

1. Lạy [Em] Chúa lòng [D] thương xót chúa vô [C] bờ
[Em] Sao con mãi hững [B7] hờ [D] Chúa vẫn đợi chờ [C] con
Chờ [Em] con trở về với [G] Chúa chờ [Em] con rũ hết tội [Bm] đời
Xin cho [Am] con một trái tim nồng [G] ấm đừng thờ [B7] ơ với mọi người xung [Em] quanh.

ĐK:
Hãy đến [Em] với lòng thương xót [G] Chúa để được [Em] Chúa thứ tha lỗi [C] lầm
Dù tội [Am] con có đỏ như [D] son Chúa vẫn [D7] tha khi con cầu [G] khẩn [B7]
Hãy đến [Em] với lòng thương xót [G] Chúa để được [Em] Chúa ủi an vỗ [C] về
Dòng đời [Am] con bao nỗi truân [D] chuyên tin thác nơi [B7] Ngài hồn con mãi bình [Em] yên.

2. Lạy [Em] Chúa lòng [D] thương xót chúa vô [C] bờ
[Em] Sao con mãi hững [B7] hờ [D] Chúa vẫn đợi chờ [C] con
Chờ [Em] con trở về với [G] Chúa chờ [Em] con rũ hết tội [Bm] đời
Xin cho [Am] con lòng tin yêu cậy [G] mến để ngợi [B7] ca Chúa giàu lòng khoan [Em] nhân.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Hồng Nhung [Em] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/long-thuong-xot-chua-vo-bo/W8IU6998.html