Luật yêu thương

Sáng tác: Lm. Nguyễn Duy

1. Cho [G] con một điều răn [Em] mới
yêu [Am] thương luật Chúa muôn [D] đời.
Cho [G] con một lời dấu [Bm] yêu,
con [Am] ơi hãy yêu mến [D] nhau.
Theo [G] gương Thầy yêu thương [E7] trước,
hy [Am] sinh mà [D7] hiến thân [G] mình.
Hy [C] sinh vì người dấu [G] yêu
liều cả tấm [D] thân tình yêu chính [G] nhân.

ÐK: Yêu [G] thương là điều răn [Bm] mới,
anh [D7] em hãy mến yêu [G] nhau;
Yêu [D] thương người ta sẽ [Em] biết,
anh [D7] em là môn đệ [G] Thầy.

2. Cho [G] con ngàn lời yêu [Em] dấu
vẫn [Am] không bằng chính gương [D] Thầy,
Hôm [G] nay Thầy dùng nước [Bm] đây,
đôi [Am] tay rửa chân chúng [D] con.
Con [G] ơi ngần ngại chi [E7] nữa
nay [Am] con làm [D7] cũng như [G] Thầy.
Con [C] xem Thầy là Chúa [Em] Con
mà Thầy rửa [D] chân từng người chúng [G] con.

ÐK: Yêu [G] thương là điều răn [Bm] mới,
anh [D7] em hãy mến yêu [G] nhau;
Yêu [D] thương người ta sẽ [Em] biết,
anh [D7] em là môn đệ [G] Thầy.

3. Yêu [G] thương là hy sinh [Em] trước
cho [Am] con cả chính thân [D] mình.
Yêu [G] thương cần chi đắn [Bm] đo,
không [Am] xem lợi thua trước [D] sau.
Yêu [G] thương dù muôn nguy [E7] khó,
kiên [Am] tâm chẳng [D7] nghĩ xa [G] gần.
Yêu [C] thương mùa xuân ngát [C] hương
tỏa lan bốn [D] phương này con biết [G] chăng.

ÐK: Yêu [G] thương là điều răn [Bm] mới,
anh [D7] em hãy mến yêu [G] nhau;
Yêu [D] thương người ta sẽ [Em] biết,
anh [D7] em là môn đệ [G] Thầy.

4. Yêu [G] thương tìm nguồn vui [Em] đến
cho [Am] nhau nặng nỗi ưu [D] phiền.
Yêu [G] thương bừng lên xóa [Bm] tan
bao [Am] nhiêu hờn căm ghét [D] ghen.
Yêu [G] thương dọi nguồn chân [E7] lý
cho [Am] ai lầm [D7] lỡ ê [G] chề.
Yêu [C] thương làm cho khắp [C] nơi
được luôn thắm [D] tươi hạnh phúc mãi [G] thôi.

ÐK: Yêu [G] thương là điều răn [Bm] mới,
anh [D7] em hãy mến yêu [G] nhau;
Yêu [D] thương người ta sẽ [Em] biết,
anh [D7] em là môn đệ [G] Thầy.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Mai Thảo & Thanh Sử [G] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/luat-yeu-thuong/W8IU77ZW.html