Lưu vong khúc (Exodus - This land is mine)

Sáng tác: Ernest Gold - Lời Việt: Trầm Tử Thiêng

1. Mặt [Am] trời vẫn [D] soi bình [F] minh thiết [G] tha gọi [Am] người
Lòng [Em] nghe trời [C] Tây xót [D] thương trời [E7] Đông
Về [Em] nơi cố [Am] hương mịt mùng núi rừng nối [Em] qua ruộng đồng
[G] Nhành lúa [Dm] mới vấn [E] vương tình [G] cây trái [Am] bên dòng [E7] sông

2. Hồ [Am] cầm rít [D] lên biển [F] khơi nhắc [G] ta ngày [Am] đi
Từng [Em] đêm thuyền [C] ghe chết [D] theo vận [E7] may
Lệ [Em] ai tiễn [Am] ai lặng thầm quê nhà yêu [Em] dấu màu hồng
[G] Lòng thế [Dm] giới thắt [E] se [F] đón chào những [G] giọt từ [Am] bi

3. Một [Am] thời tối [D] tăm Trường [F] Sơn máu [G] xương lạnh [Am] lùng
Bàn [Em] chân tuổi [C] xanh dẫm [D] trên lửa [E7] hồng
Và [Em] tôi chết [Am] trong lời thề mong người chung [Em] bước đường về
[G] Đường nhân [Dm] ái kết [E] hoa, [F] hoa tàn bên [G] sầu biệt [Am] ly

Giữa [Em] muôn tiếng ru à ơi
Mẹ [Am] tôi đan [G] áo chia [Am] phôi lúc tôi khóc trong lòng nôi
Giờ [Am] nghe tôi khóc, nước [G] tôi gọi [Am] tôi


-----------------
This land is mine presented by Andy Williams


1. This [Am] land is [D] mine, God [F] gave this [G] land to [Am] me
This [Em] brave and [C] ancient [D] land to [E7] me
And [Em] when the [Am] morning sun reveals her [Em] hills and plain
[G] Then I [Dm] see a [E] land where [G] children [Am] can run [E7] free

2. So [Am] take my [D] hand and [F] walk this [G] land with [Am] me
And [Em] walk this [C] lovely [D] land with [E7] me
Though [Em] I am [Am] just a man, when you are [Em] by my side
[G] With the [Dm] help of [E] God, [F] I know I [G] can be [Am] strong

Though [Em] I am [Am] just a man, when you are [Em] by my side
[G] With the [Dm] help of [E] God, [F] I know I [G] can be [Am] strong

To [Em] make this land our home
If [Am] I must [G] fight, I'll fight to [Em] make this land our own
Until I [Am] die, this [G] land is [Am] mine

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Thúy Hằng [Bm] - Andy Williams [Dm] 


Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/luu-vong-khuc-exodus-this-land-is-mine/W8IUU6OC.html