Lý chim quyên

Sáng tác: Dân ca Nam Bộ

1. [Am] Năm canh [C] dài [Am] thương nhớ [D] ai
[Am] Ngủ không [D] yên [Am] ngủ không [D] yên
Suốt đêm [C] trường triền [Am] miên

2. [Am] Ai qua [C] cầu [Am] không chờ [D] nhau
[Am] Nỡ lòng [D] nào [Am] để âu [D] sầu
Khóc cho [C] đời thương [Am] đau

3. [Am] Ôi kỷ [C] niệm [Am] nhớ cánh [D] chim
[Am] Biết đâu [D] tìm [Am] giữ trong trong [D] lòng
Với giấc [C] mộng chờ [Am] mong

4. [Am] Như cung [C] đàn [Am] quen thở [D] than
[Am] Suốt đêm [D] tàn [Am] cảm thông [D] người
Nhưng thương [C] làm sao [Am] quên

5. [Am] Bao năm [C] rồi [Am] khô héo [D] hon
[Am] Lỡ yêu [D] đời [Am] giữ đôi [D] lời
Khóc thân [C] phận người [Am] ơi

6. [Am] Đêm mưa [C] buồn [Am] như lệ [D] tuôn
[Am] Nỗi đau [D] này [Am] đã đong [D] đầy
Cố nhân [C] người nào [Am] hay

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Tài Linh [Am] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/ly-chim-quyen/W8IUOE98.html