Ly khúc (Lãng Mạn)

Sáng tác: Phạm Duy

Ghi chép lại - Huntsville, AL. Năm 2022
Đêm [C] qua mưa [G7] bụi gió [C] bay
Gió [C] rung í a cành [Am] trúc, gió [C] lay í [Am] a cành [G7] bàng
[Am] Em với [C] chàng cùng [Am] ở khác [C] làng
[G7] Nào em có [C] biết ngõ [G7] chàng nơi [C] đâu!
Ngõ chàng nơi [C] đâu, ngõ chàng nơi đâu, nơi [F] đâu em biết [C] đâu
Chỉ biết đêm [Dm] qua mưa [G7] bụi gió [C] bay.

Đêm [C] qua xuân [G7] hồng ghé [C] thăm
Gửi [C] em chút mây trong [Am] mắt, kính [C] em chút [Am] hương trong [G7] lòng
[Am] Em với [C] chàng cùng [Am] ở khác [C] làng
[G7] Nào em có [C] biết ngõ [G7] chàng nơi [C] đâu
Ngõ chàng nơi [C] đâu, ngõ chàng nơi đâu, nơi [F] đâu em biết [C] đâu
Chỉ biết đêm [Dm] qua xuân [G7] hồng ghé [C] thăm.

Đêm [C] qua sao [G7] trời rớt [C] rơi
Lòng [C] em í a cuộn [Am] sóng, sóng [C] khơi í [Am] a ngọt [G7] ngào
[Am] Ôi hỡi [C] chàng chàng [Am] ở chốn [C] nào
[G7] Để sao khuya [C] rớt vào [G7] lòng em [C] thôi
Ngõ chàng nơi [C] đâu, ngõ chàng nơi đâu, nơi [F] đâu em biết [C] đâu
Chỉ biết đêm [Dm] qua sao [G7] trời rớt [C] rơi.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Thái Hiền [Db] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/ly-khuc/W8IU7FFZ.html