Mặc áo tràng

Sáng tác: nhạc Hùng M Nguyễn, thơ Vi Linh

Mặc áo [Dm] tràng, nhớ [C] lời thầy chỉ [Am] lối
Như mẹ hiền yêu [C] dấu, dặn [E7] dò con gái quy y
Từ [Dm] bi, hỷ [C] xả, làm tâm [Am] niệm
Cứu độ chúng [E7] sinh, thân, khẩu, ý thanh [Am] tịnh

Khi [Am] xưa cha mẹ thường nhật tụng
Tam tòng, tứ [C] đức, ngữ [Am] thường, tam [E7] cương
Khóc [Dm] như thiếu [C] nữ vu quy [Am] nhật
Con nguyện noi [E7] theo, dẫu cho [Am] nát ngọc, tan vàng

[Am] Sáng, mặc áo tràng [Dm] công phu
[Am] Chiều, [C] khoát áo tràng [Am] lễ Phật
Tối, mặc áo tràng [E7] tâm nhu
Nguyện đạoi đời hằng {Dm] sống tu, [E7] nguyện đạo đời hằng [am] sống tu

[A] Sống đời chiếc áo [D] lam, tri túc, buông tánh [A] tham
Thêm nhẫn, bớt niềm [E7] sân, chữ si nguện xin quý [A] tàm

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Hùng M Nguyễn [Am] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/mac-ao-trang/W8IU89D8.html