Magic night

Sáng tác: nhạc Ngọc Tuyết, thơ Người Đẹp Bình Dương

Magic Night by Ngọc Tuyết

Two options to match the musical Key of this song as performed in the referenced video:

1) Without the use of a capo, replace the chords (Dm, F, C, Bb, Gm, Am7)
with (D#m/Ebm, F#/Gb, C#/Db, G#m/Abm, A#7) respectively and where occurs.

2) With a capo on the 1st fret, play the chords as shown below.

* The original version of this song is titled “Magic Nights” and was performed by Topaz,
released in 1986, Switzerland. The song was written by S. Wood and V. Samuli;
produced by Steve Wood; Engineer Mixed by Roger Dupont.


Intro:
[Dm] [Dm], [F] [F], [C] [C],
[Dm] [Dm], [Bb] [Bb], [F] [F],

[Bb] [Bb], [C] (MC’s greeting) [C],
[Dm] [Dm], [Dm] [Dm],

[Dm] [Dm], [F] [F], [C] (Ngọc Tuyết‘s greeting) [C],
[Dm] [Dm], [Bb] [Bb], [F] [F],

[Bb] [Bb], [C] [C],
[Dm] [Dm], [Dm] [Dm],


Verse 1:
[Dm] When I saw you walking down the street the other [F] day, [F]
I [Dm] only want to meet you, wanted you to walk my [C] way. [C]
[Gm] Looking at the other girls, you [Dm] didn't see me,
([Dm] see me, see me, [Bb] see me, see me),
[Bb] And my heart's still [C] free. [C]

Verse 2:
[Dm] I can give you love in a very special [F] way, [F]
[Dm] If you only let me keep you for another [C] day. [C]
The [Gm] happiness that I will bring, to- [Dm] gether with you,
([Dm] with you, with you, [Bb] with you, with you),
[Bb] And my heart's still [C] free. [C]

Chorus 1:
Magic [Dm] night!
Did I [Gm] dreamed about the one I [Dm] love?
Was I [Gm] thinking like a lady in [C] love?
And I [Am7] knew you were feeling [Bb] lonely. [Bb]

Magic [Dm] night!
When you [Gm] say “Baby, I love [Dm] you”!
But I [Gm] didn't know if it was [C] true.
Summer [Am7] nights I was feeling [Bb] oh so blue. [Bb]

Verse 3:
[Dm] Khi màn đêm còn thiêng chợt vươn mây mê say trong cuộc [F] vui, [F]
[Dm] Vui đùa trong vòng tay và anh với em cùng nhau mê [C] say. [C]
[Gm] Khi màn đêm thần thiêng vượt tân,
Bóng [Dm] cô đơn mình em,
([Dm] mình em, mình em, [Bb] mình em, mình em),
[Bb] trong tim em buồn [C] đau. [C]

Chorus 2:
Này anh [Dm] hỡi!
Lòng em [Gm] sẽ mãi mãi yêu thương mình [Dm] anh.
Dù cho [Gm] những đắng cay chua sót kia còn [C] đây,
Và em [Am7] biết nhưng dối gian xưa [Bb] như trong bóng đêm. [Bb]

Này anh [Dm] hỡi!
Lời anh [Gm] nói khi sữa còn mãi [Dm] đây!
Mất năm [Gm] tháng xóa đi lớp chôn niềm [C] tim,
Mà tim [Am7] em vẫn yêu anh và [Bb] chờ mong. [Bb]

Instrumental 1:
[Dm] [Bb], [C] [Dm],
[Bb] [Gm], [Dm] [Bb],

Repeat of chorus 1:
Magic [Dm] night!
Did I [Gm] dreamed about the one I [Dm] love?
Was I [Gm] thinking like a lady in [C] love?
And I [Am7] knew you were feeling [Bb] lonely. [Bb]

Magic [Dm] night!
When you [Gm] say “Baby, I love [Dm] you”!
But I [Gm] didn't know if it was [C] true.
Summer [Am7] nights I was feeling [Bb] oh so blue. [Bb]

Repeat of chorus 1:
Magic [Dm] night!
Did I [Gm] dreamed about the one I [Dm] love?
Was I [Gm] thinking like a lady in [C] love?
And I [Am7] knew you were feeling [Bb] lonely. [Bb]

Magic [Dm] night!
When you [Gm] say “Baby, I love [Dm] you”!
But I [Gm] didn't know if it was [C] true.
Summer [Am7] nights I was feeling [Bb] oh so blue. [Bb]

Instrumental 2:
[Dm] [Dm], [Dm] [Bb],
[C] [Am7], [Bb] [Bb],

Repeat of chorus 1:
Magic [Dm] night!
Did I [Gm] dreamed about the one I [Dm] love?
Was I [Gm] thinking like a lady in [C] love?
And I [Am7] knew you were feeling [Bb] lonely. [Bb]

Magic [Dm] night!
When you [Gm] say “Baby, I love [Dm] you”!
But I [Gm] didn't know if it was [C] true.
Summer [Am7] nights I was feeling [Bb] oh so blue. [Bb]

Outro:
Magic [Dm] night!

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Ngọc Tuyết [Ebm] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/magic-night/W8IU97O6.html