Mang thai

Sáng tác: Sa Huỳnh

1. Một mầm [D] cây mang thai khu [A] rừng
Một dòng [Bm] suối mang thai biển [Em] khơi
Một bàn [D] chân mang thai con [G] đường
Một bàn [Em] tay mang thai tình [A] người [D]

Một chuyến [D] đi mang ước [A] vọng
Một đợi [Bm] chờ mang thai mùa [Em] đông
Một khúc [D] ca mang thai mơ [G] mộng
Một đóa [Em] hoa mang thai [A] tình [D] si.

ĐK1:
Tịch [D] tình tính tinh tang [Bm] tang
Đàn [Em] tôi mang thai nỗi [A] lòng
Tịch [D] tình tính tinh tang [Bm] tang
Sa [Em] mạc mang thai dòng [A] sông.

Tịch [D] tình tính tinh tang [Bm] tang
Mặt [Em] đất mang thai bầu [A] trời
Tịch [D] tịch tính tính tang [Bm] tang
Lệ [Em] cay mang thai [A] cười [D] vui.

2. Một mầm [D] cây mang thai khu [A] rừng
Một dòng [Bm] suối mang thai biển [Em] khơi
Một bàn [D] chân mang thai con [G] đường
Một bàn [Em] tay mang thai tình [A] người [D]

Một chuyến [D] đi mang ước [A] vọng
Một đợi [Bm] chờ mang thai mùa [Em] đông
Một khúc [D] ca mang thai mơ [G] mộng
Một đóa [Em] hoa mang thai [A] tình [D] si.

ĐK2:
Tịch [D] tình tính tính tang [Bm] tang
Ngày [Em] vui mang thai ngày [A] buồn
Tịch [D] tình tính tính tang [Bm] tang
Làn [Em] mây mang thai làn [A] mưa.

Tịch [D] tình tính tính tang [Bm] tang
Trời [Em] xanh mang thai mây [A] bồng
Tịch [D] tịch tính tính tang [Bm] tang
Nhạt [Em] phai mang thai [A] đậm [D] sâu.

ĐK3:
Tịch [D] tình tính tính tang [Bm] tang
Đàn [Em] tôi mang thai nỗi [A] lòng
Tịch [D] tình tính tính tang [Bm] tang
Đàn [Em] bà mang thai đàn [A] ông.

Tịch [D] tình tính tính tang [Bm] tang
Đàn [Em] ông mang thai cuộc [A] đời
Tịch [D] tình tính tính tang [Bm] tang
Lệ [Em] cay mang thai [A] cười [D] vui.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Lê Cát Trọng Lý [E] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/mang-thai/W8IUODWD.html