Màu thu năm ngoái

Sáng tác: nhạc Nguyễn Thanh Cảnh, thơ Hồ Dzếnh

Trời không [G] nắng cũng không [Bm] mưa
Chỉ hiu hiu [Am] rét [D] cho vừa nhớ [G] nhung [E7]
Chiều [Am] buồn như mối sầu [Bm] chung [E7] [Am]
[D] Lòng êm nghe [Am] thoảng [D7] tơ chùng chốn [G] xa.

Đâu [C] hình tàu chậm quên [Am] ga [D]
Bâng khuâng gió [Am] nhớ [D] về qua lá [G] đầy [Bm]
Tôi [Em] đi lại mãi chốn [D] này
[C] Sầu yêu nối [Am] nhịp [D] với ngày tôi [F] sang [D]
Dưới chân mỗi lối thu vàng
Tình xa xăm [D7] lắm tôi càng muốn [G] yêu

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Xuân Phú [G] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/mau-thu-nam-ngoai/W8IU66U6.html