Mẹ có biết chăng? (Mary, did you know?)

Sáng tác: Buddy Greene - Lời Việt: Jean Kiệt

1. Mẹ ơi, người có [Am] biết
Rằng bé[G] thơ của mẹ, một [Dm7] ngày đi trên sóng biển [Esus4] gào
[E] Mẹ ơi, người có [Am] biết
Rằng bé [G] thơ của mẹ, chuộc [Dm7] mọi tội khiên của thế [Esus4] nhân [E ]
Mẹ có [Dm7] biết
Bởi bé [G] thơ Giêsu, mẹ [C] nhận một [G/B] thân xác [Am] mới
[Em/G] Hài Nhi [Dm7] đã sinh từ lòng thân mẫu, sẽ [Esus4] sinh mẹ trong nước [E] Trời

2. Mẹ ơi, người có [Am] biết
Rằng bé [G] thơ của mẹ, xoa [Dm7] lành mọi đau đớn liệt [Esus4] lào
[E] Mẹ ơi, người có [Am] biết
Rằng bé [G] thơ của mẹ, làm [Dm7] mọi cơn phong ba khiếp [Esus4] run [E]
Mẹ có [Dm7] biết
Rằng lối [G] đi thiên đàng, là [C] đường mà [G/B] Người vẫn [Am] bước
[Em/G] Rằng đôi [Dm7] má bé thơ mẹ đang hôn, là [Esus4] hôn lên Thiên Chúa [E] Con
Huuum, Biết chăng… mẹ [Am] ơi?

Chorus: Người [F] câm ca vang lời [G] tôn vinh Chúa
Kẻ [Am] điếc sẽ [G] nghe truyền [F] rao
Người [Dm7] trong cơn ly tan
Hồi [Esus4] sinh nên [E] mới và ngợi [Am] khen Con Chúa Chí [Esus4] Sang

3. Mẹ ơi, người có [Am] biết
Rằng bé [G] thơ của mẹ, thật [Dm7] là Thiên Chúa của muôn [Esus4] loài
[E] Mẹ ơi, người có [Am] biết
Rằng bé [G] thơ của mẹ, là [Dm7] Vua trên vua của các [Esus4] dân [E]
Mẹ có [Dm7] biết
Rằng bé [G] thơ Giêsu, Người [C] là tuyệt [G/B] linh hiến [Am] tế
[E/G] Hài nhi [Dm7] ngủ ngoan trong vòng tay ấy, Người là [Esus4] ai?
[E] Là Chiên [Am] con

Outro - [G] [Dm7] [Esus4] [E7] [Am] (x2)

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Ceelo Green [Ebm] - Nhóm Ca Kịch Công Giáo Sài Gòn [Ebm] 


Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/me-co-biet-chang-mary-did-you-know/W8IUZ9OC.html