Mẹ là quê hương

Sáng tác: Nguyễn Quốc Việt

Từ [G] khi, từ [Em] khi con vừa biết [Bm] nói
Trên [Am] môi đã [D] vang tiếng [Em] mẹ
Bên [Am] tai đã nghe tiếng [C] mẹ
Tiếng [Bm] mẹ ầu ơ hát [Em] ru.

Từ [G] khi, từ khi con vừa đi [Bm] học
Con [Em] đã viết nên tiếng [Am] mẹ
Từ khi con vừa đi [D] học
Con [D7] đã biết yêu thương [G] mẹ.

ĐK:
Không [G] ai yêu mẹ bằng [Em] con
Không [Am] ai thương con bằng [D] mẹ
Mẹ [Em] là quê hương của [Bm] con
Quê [Em] hương với chuối ba [Am] hương
Với xôi nếp một, với đường mía [D] lau.

Không [G] ai yêu mẹ bằng [Em] con
Không [Am] ai thương con bằng [D] mẹ
Mẹ [Em] là quê hương của [Bm] con
Quê [Em] hương với chuối ba [Am] hương
Với xôi nếp [D] một, với [D7] đường mía [G] lau.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Mạnh Quỳnh [G] - Mộng Thi [D] 
- Phi Nhung [D] - Thùy Trang [D] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/me-la-que-huong/W8IUO878.html