Mê môn tài xỉu

Sáng tác: Nhạc cải biên

Intro:
[Am][C]-[Dm][Am]-[G][F]-[Em][E7]
[Am][C]-[Dm][Am]-[G][F]-[Em][E7]

Đam mê vào kiếp đỏ đen làm [Am] gì
Tiền ăn túng thiếu thấy toàn [Dm] tiêu hao
Bầu cua tôm [F] cá số đá bao [C] lô
Đầu đuôi xỉu [Am] chủ Nam Bắc thay [Dm] phiên
Còn [B7] thêm môn gà xanh [E7] đỏ

Mê môn tài [E7] xỉu đem xe đi [Am] cầm
Lậm vô banh bóng bán nhà [Dm] đem chung
Đụng vô xập [F] xám đứt chớn lung [C] tung
Một hai dây [Am] góp giây đứt liên [Dm] miên
Hố [E7] sâu càng lúng [Am] sâu vào [Dm][Am]

Ngày nào giàu sang hiên ngang xóm [Dm] làng
Nay [Am] thân xác anh hoang tàn
Giờ đây sống kiếp lang [Dm] thang
Đêm [E7] về khổ lụy [Am] tâm can

Khi xưa giàu [E7] có anh em bên [Am] mình
Giờ tôi cắn ớt lắm người [Dm] khinh khi
Cuộc vui đen [F] đỏ tưởng chỉ [C] cho vui
Ngờ đâu nó [Am] đã cướp mất [Dm] tương lai
Tối [E7] tăm một kiếp [Am] lưu đày

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Ngọc Ánh Sáng [Bm] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/me-mon-tai-xiu/W8IU7797.html