Miền Trung quê mẹ

Sáng tác: Đình Thậm

Anh yêu miền [C] Trung, anh yêu Trường [Am] Sơn
Yêu suốt đời [G] anh với lòng tha [C] thiết
Anh yêu miền [Em] Trung, anh yêu Trường [F] Sơn
Mây trắng Hải [G] Vân vàng cát Sa [C] Huỳnh.

Một dòng Thu [G] Bồn lấp lánh đêm [Dm] trăng
Một khúc sông [Am] Trà bờ xe quay [G] nước
Tuy Hoà sông [F] Ba đồng xanh mía [Dm] ngọt
Ấm áp câu [G] ca mẹ hát nghĩa [C] tình.

Miền Trung nắng [G] lửa, Trường Sơn mưa [Dm] sa
Mà trái tim [G] anh vẫn nối nhịp [C] cầu
Vẫn nối nhịp [Am] cầu trăm sông nghìn [G] suối
Bước chân anh [F] qua tháng ngày ở [Dm] lại

Một nắm rau [C] rừng Trường Sơn nhớ mãi
Những đêm trăng [Dm] lên những chiều biển [G] gọi
Miền Trung đất mẹ hát ru anh một [Dm] đời
Miền Trung quê [G] mẹ hát ru anh trọn [C] đời.

Anh yêu miền [C] Trung, anh yêu Trường [Am] Sơn
Yêu suốt đời [G] anh với lòng tha [C] thiết
Anh yêu miền [Em] Trung, anh yêu Trường [F] Sơn
Yêu bóng dừa [G] xanh che lối em [C] về

Một miền quê [G] nghèo mẹ đã nuôi [Dm] anh
Từ nắm khoai [Am] chà từ niêu cơm [G] tấm
Chan [C] hòa câu [F] ca gừng [A7] cay muối [Dm] mặn
Khúc hát thương [G] nhau nặng nghĩa nặng [C] tình

Đạn bom khói [G] lửa trải trên quê [Dm] hương
Ngày tháng đau [G] thương mà vẫn ngẩn [C] đầu
Mà vẫn ngẩn [Am] đầu son dạ [G] sắt
Tháng năm đi [F] qua có tình của [Dm] mẹ

Một nắm khoai [C] chà lòng anh nhớ mãi
Những đêm trăng [Dm] lên những chiều biển [G] gọi
Miền Trung đất mẹ hát ru anh một [Dm] đời
Miền Trung quê [G] mẹ hát ru trọn [C] đời

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Đình Thậm [C] - Thu Hiền [B] 


Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/mien-trung-que-me/W8IUI7W7.html