Mơ hoa

Sáng tác: Hoàng Giác

Cô hái hoa [G] tươi hãy dừng bước [D] chân
Trên đường thầm [A] xa tôi nhắn cô em đôi [D] lời
Lòng không lưu [G] luyến sao đành cô lãng [D] quên
Quên người gặp [E] gỡ [A] trong một chiều [D] mơ.

Chuông chiều ngân [D] tiếng vấn vương lòng [Bm] trông theo cô hái [A] hoa
Bước đi bâng [Em] khuâng muôn ngàn sầu [A] nhớ bóng mờ mờ [D] xa.

Tan giấc mơ [G] hoa bóng người khuất [D] xa
Đôi đường từ [A] đây ai bước đi không hẹn [D] ngày
Người tuy xa [G] cách nhưng lòng ta khắc [D] ghi
Bên đèn một [E] bóng [A] tháng ngày chờ [D] mong.

Lưu luyến chi [G] nhau thêm sầu đớn [D] đau
Muôn trùng từ [A] đây trong gió sương thân giang [D] hồ
Đường xa xa [G] tắp ngại ngùng chân bước [D] quên
Bên lòng thầm [E] nhớ [A] bóng hình người [D] mơ

Trên đường xa [D] vắng bóng ai mờ [Bm] khuất lòng thêm vấn [A] vương
Gió thông xa [Em] đưa reo buồn sầu [A] nhớ tới người chiều [D] xưa.

Cô hái hoa [G] ơi mắt mờ đoái [D] trông
Sao đành thờ [A] ơ trong giấc mơ ta mong [D] chờ
Dù hoa quen [G] bướm âm thầm riêng có [D] ta
Hoa còn tàn [E] úa [A] tơ lòng còn [D] vương.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Ngọc Bảo [D] - Vũ Khanh [Db] 
- Trần Thái Hòa [Eb] - Tuấn Vũ [B] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/mo-hoa/W8IUIZFF.html