Mơ mòng

Sáng tác: Nhạc Ngoại - Lời Việt: Phạm Duy

Chiều [C] rơi từ nơi nào xa vắng cũ
Bóng đêm [G] về đó, [F] trời sầu tưởng nhớ
Và lòng [C] nặng mong [G] chờ
Ngồi [C] im nhìn lên vườn sao lấp ló
Có muôn ngàn [G] sao lững lờ
Có ai run [D7] trong xa [G] mờ
Người [C] xưa về đâu từ khi lá úa ?
Biết nhau [G] chiều đó, [F] trở về đường cũ
[C] Rồi biệt ly không [G] ngờ
Người [G] ơi ! Phải chăng lạc trong cánh gió ?
Ðến bên đàn [G] trăng tít mù
Hoá thân ra [D7] sao mơ [G] hồ
Vì [C] sao lìa nhau để theo kiếp số ?
Cách [F] xa nhiều quá
Nhờ đêm chiếu cho thêm mịt [Am] mù.
Dù [F] sao người trên trời cao vẫn nhớ
Biết [G] duyên bạc số
Mà sao vẫn chưa [C] quên tình hờ
Ðột [C] nhiên hạt sao rụng như cánh lá
[G] Thấy tinh [F] cầu ngã
Tưởng là người cũ, [C] là người của mong [G] chờ
Tình [C] ta hoà theo vệt sao bỡ ngỡ
Tới nơi mơ [G] hồ có một trời [F] hoa
Suốt một [G] đời mơ ước thành tình [C] ta

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Mai Hương (trước 75) [C] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/mo-mong/W8IU7UUC.html