Một lần xin tạ lỗi

Sáng tác: nhạc Vi Tuấn Đại, thơ Nguyễn Bá Chung

Đường đi [C] mãi tuổi đời chưa hết [Dm] mỏi
Những con [G] thuyền duyên nợ với chông [C] chênh
Dù biển [F] lặng trời thu chưa hết [Dm] sóng
Anh không [G7] về cho nhạt nắng vàng [C] hanh.

Đường đi [C] mãi tuổi đời chưa hết [Dm] mỏi
Thả cánh [G] buồm mơ vội tuổi đôi [C] mươi
Dù gió [F] lạnh trời đông mong ươm [Dm] nắng
Anh không [G7] về cho nhẹ bớt mông [C] mênh.

Dù cuối hạ [C] vàng nàng thu chưa [F] tới
Còn vòm xanh [Dm] nắng gọi biếc lên [C] cao
Con bướm [Em] trắng vẫn đương thì bướm [G] trắng
Đón người [Dm] về thỏ [G7] thẻ những vì [C] sao.

Thôi người [C] nhé một lần xin tạ [Dm] lỗi
Đi loanh [F] quanh vì sợ hết con [Am] đường
Ở cuối nẻo là hoàng hôn vời [Dm] vợi
Lạc cánh [G7] diều lạnh một trời [C] phương.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Diệu Hiền [D] - Nhã Uyên [D] 


Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/mot-lan-xin-ta-loi/W8IU680U.html