Một niềm phó thác

Sáng tác: Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh

ĐK: Một [Am] niềm phó [C] thác
Đời [G] con trong tay [Am] Ngài
Dù [C] là đêm [Am] dài dù [C] là tương [F] lai
Một [Dm] niềm phó [F] thác đời [Em7] con cho [Am] Ngài
Đừng [Dm] bỏ con mồ [C] côi gục [E7] ngã trên nẻo [Am] đời [E7]

1. Từng [Am] bước âm thầm
Là từng [C] gánh phong [Am] trần
Là [Dm] tay trắng bàn [E] tay [E7]
Có [Am] chi dâng [E7] Ngài ?
Con chỉ [Dm] có con tim [Am] này

2. Rượu [Am] bánh tinh tuyền
Cùng ngàn [C] nỗi ưu [Am] phiền
Nguyện [Dm] dâng Chúa ngày [E] đêm [E7]
Lễ [Am] dâng mọn [E7] hèn
Lòng thành [Dm] kính con đáp [Am] đền

3. Từng [Am] trái nho hồng
Từng hạt [C] miến thơm [Am] nồng
Nguyện [Dm] dâng Chúa tình [E] yêu [E7]
Đắng [Am] cay trăm [E7] chiều
Con cầu [Dm] Chúa thương con [Am] nhiều

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Linh mục Nguyễn Sang [Bm] - Như Ý [Abm] 
- Dạ Lan [Fm] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/mot-niem-pho-thac/W8IUOIA0.html